Iedzīvotāji veido savu vidi

Baznīcu diena un Baznīcu nakts Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcā

Biedrība “Galēnu pagasta sieviešu sociāli – ekonomisko aktivitāšu centrs “Mozaīka”” ir īstenojusi nodibinājuma Viduslatgales pārnovadu fonds mazo grantu projektu “Atvērto Baznīcu diena un Baznīcu nakts Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcā”. Projekta finansētājs – Preiļu novada dome.

Latvijas dievnamu arhitektūra un māksla – dievnama sakrālā telpa – ir milzīga kultūras un garīgā vērtība, kuru, lai kā negribētos atzīt, sabiedrība nav līdz galam iepazinusi. Baznīcu dienas un nakts pasākums bija laba iepēja ikvienam apmeklētājam iepazīt Vidsmuižas dievnama kultūras un garīgās vērtības, atklāt sakrālā mantojuma skaistumu. Reizē tā bija lietderīga un jēgpilna laika pavadīšana ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem, kuri ar azartu piedalījās slēpņu meklēšanā un, tos atraduši, varēja izlasīt informāciju par baznīcas vēsturi, kultūras pieminekļiem, sakrālo mantojumu. Dievnamā iepazina trīs nesen restaurētās altārgleznas, kas savukārt radīja interesi iepazīties ar mākslinieci restauratori Ingu Skrūzmani-Mičuli un viņas vadītajā restauratoru darbnīcā pārbaudīt savas spējas, vai var kļūt par restauratoru. Bērni un pieaugušie ar azartu iesaistījās mākslinieces meistardarbnīcā.

Emocionāls brīdis bija kopīga Rožukroņa lūgšana. Tā aktualizēja šī gada Baznīcu nakts tēmu “Dzīvība”, atgādināja, ka Dievs ir dzīvība un Dieva Dēls ir ceļš uz mūžīgo dzīvību. Dzīvības tēma Evaņģēlija gaismā paver iespējas pārdomāt un sarunāties par cilvēka dzīvības cieņu, svētumu un mērķi mūsu laikmeta izaicinājumu un pārbaudījumu kontekstā, starp kuriem ir gan Krievijas teroristiskais karš pret Ukrainu, gan cilvēka cieņa pret dzīvību mātes miesās.

Pēc Rožukroņa lūgšanas māksliniece restauratore Inga Skrūzmane-Mičule prezentēja restaurēto Svētā Jura altārgleznu, soli pa solim atklājot restaurācijas laikā veiktos darbus, un ikviens varēja salīdzināt, kā glezna izskatījās pirms un kā pēc restaurācijas.

Pirms Svētās Mises Stabulnieku pagasta vokālais ansamblis (vadītāja Ilze Grēvele-Skaraine) sniedza garīgās mūzikas koncertu un radīja svētku noskaņu. Pasākuma kulminācija – Vasarsvētku vigīlijas Svētā Mise – ikvienam ļāva piedzīvot Dieva klātbūtni un iedrošināja vairāk atvērties Svētajam Garam un uzņemt Viņa dāvanas.
Pēc Svētās Mises izskanēja saviļņojošs, emocionāls Garīgās mūzikas koncerts, kurā senitāliešu ārijas un citus garīgās mūzikas meistardarbus izdziedāja Biruta Brūvele koncertmeistares Intas Brences ērģeļu pavadījumā.

Baznīcu nakts noslēgumā raisījās sarunas pie tējas/ kafijas galda, ko bija sarūpējuši draudzes locekļi. Pasākums saliedēja un apvienoja sabiedrību kopīgiem darbiem un kopīgām aktivitātēm, tas tika organizēts tā, lai dažādu paaudžu cilvēki varētu atrast sev svarīgo, nozīmīgo un patīkamo. Ikviens baznīcu apceļotājs varēja iepazīt Vidsmuižas baznīcas vēsturi un arhitektūru, izmantot iespēju piedalīties kopīgās lūgšanās un izbaudīt garīgās mūzikas burvību.

Paldies Vidsmuižas draudzes locekļiem, kuri kopa dievnama apkārtni un iekštelpas, kārtoja ziedu kompozīcijas, vadīja aktivitātes un piedalījās tajās, iesaistījās baznīcas zvanu zvanīšanā un kopīgās lūgšanās. Paldies saimniecēm, kas sarūpēja mielastu, paldies Preiļu novada domei un nodibinājumam „Viduslatgales pārnovadu fonds”, paldies draudzes prāvestam Aivaram Kursītim par projekta vadīšanu.

Marta Binduka


Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Preiļos ir uzsāktas kanisterapijas nodarbības bērniem

8.septembrī tika uzsāktas kanisterapijas nodarbības bērniem. Uz pirmo iepazīšanās nodarbību ieradās 10 bērni kopā ar sav

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums