Iedzīvotāji veido savu vidi

Atklāta "Brīvdabas pastaigu taka Grīva"

10. decembrī tika oficiāli atklāta un testēta "Brīvdabas pastaigu taka Grīva". Projekta vadītāji izstāstīja par projekta realizācijas gaitu, par sadarbību ar Grīvas aktīvās atpūtas parka apsaimniekotāju Daini Skrūzmani, par sastaptajām grūtībām, papildus paveiktajiem darbiem un teica paldies aktīvākajiem projekta realizētājiem: Jānim Važņevičam, Dainim Skrūzmanim, Varim Peiseniekam, Kristīnei Kirilovai, Andrejam Vilcānam, Dāvim Skrimblim, Pabērzu ģimenei, Elzas Rūsiņas un Līgas Sproģes ģimenēm, AS "Latvijas Valsts meži", Līvānu novada sporta komisijai. Tika svinīgi pārgriezta lenta. To svinīgi pārgrieza Viduslatgales pārnovada fonda uzraudzības padomes locekle Aija Smirnova un trases saimnieks Dainis Skrūzmanis. Klātesošie iestiprinājās ar siltu tēju, plātsmaizi, cepumiem un devās skriešus un kājām ejot, pirmajā oficiālajā Brīvdabu pastaigu takas Grīva testēšanā.

Līvānu pilsētas tuvumā ir salīdzinoši maz ne urbānas teritorijas, kas piemērota pastaigām un sekmētu iedzīvotāju un pilsētas viesu brīvā laika pavadīšanu dabā. Ir daudz “neapgūtas teritorijas”, kas piemērota iedzīvotāju pastaigām. Lai risinātu šo problēmu, vietējie aktīvie iedzīvotāji ieguldīja savas prasmes un darbu, lai radītu marķētu vieglas pakāpes dabas taku, kas piemērota dažāda vecuma gājējiem un velobraucējiem un uzstādītu informatīvu stendu par taku. Tika realizēti 2 iedzīvotāju iniciatīvu grupu projekti: "Brīvdabas pastaigu taka Grīva" un "Tu vari, ja tu dari", piedaloties Līvānu novada pašvaldības organizētā mazo grantu konkursā un Viduslatgales pārnovadu fonda organizētā projektu konkursā "Iedzīvotāji veido savu vidi". Projekta mērķauditorija ir Līvānu novada iedzīvotāji, īpaši ģimenes, ciemiņi, jebkurš interesents no visas Latvijas, jo "Brīvdabas pastaigu taka Grīva" sadarbībā AS "Latvijas Valsts meži" tika ievietota arī Mamma daba mājas lapā. Ir izveidotas divas marķētas brīvdabas takas pa meža ceļiem, celiņiem, taciņām 5,6 km un 6,6 km garumā, kuras var izmantot soļotāji, nūjotāji, skrējēji un velo braucēji. Taka sākas Grīvas aktīvās aktīvas atpūtas parkā pie autostāvvietas, virzās pa Grīvas taku un pie mazdārziņiem uziet uz dzelzceļa stigas, virzās līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, pagrieziens pa kreisi, Grāveri-Iesalnieki- Vuceni J06 ceļu, tad pagrieziens pa kreisi uz servitūta ceļš gar mazdārziniem, pagrieziens pa labi, pa meža ceļu, gandrīz līdz augstsprieguma līnijai, pagrieziens pa kreisi, meža celiņš, taka, garām trenažieriem, šūpolēm, pagrieziens pa kreisi, pa meža ceļu līdz servitūta ceļam, pa labi, J06, pāri dzelzceļa pārbrauktuvei, stiga gar dzelzceļu, pie mazdārziņiem laižamies lejā, pie kalna pagrieziens pa labi un pa Grīvas trasi dodamies uz stāvlaukumu. Takas sākums un beigas atrodas vienā vietā.

Kopā brīvprātīgajā darbā pavadītas vairāk nekā 270 stundas iesaistoties 17 darbu veicējiem, organizētas 5 talkas, kas ietvēra arī Grīvas mežā esošās ebreju holokausta piemiņas vietas sakopšanu. Kopā marķēti 2 taku garumi jeb 2 takas - 5,6 km un 6,6 km. Abās brīvdabas pastaigu takās marķējums veikts 129 vietās. Sadarbībā ar AS "Latvijas Valsts meži" izvesta nelikumīga atkritumu izgāztuve, uzlasīti atkritumi, atbrīvota taka no zariem, krūmāja, veikti pļaušanas darbi, zīmēts marķējums uz kokiem un akmeņiem, izveidoti primitīvi baļķu soliņi tiem, kuri takā vēlas atpūsties uz mirkli. Marķējums ar baltu un zaļu krāsu tika izvietots uz kokiem, impegrētiem apaļkoka mietiem un akmeņiem, stabiem.
Projekta realizētāji pateicas pašvaldībai par piešķirto finansējumu un iespēju izveidot ilgtspējīgu pastaigu vietu.

Sagatavoja: Mārīte Vilcāne, atbildīgā par trases plānošanu un ierīkošanas darbu vadīšanu.

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Izsludināta pieteikšanās stipendijai studijām augstskolās Līvānu novada jauniešiem

Stipendijas devēji (uzņēmēji), Līvānu novada dome un nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” aicina Līvānu novada jauniešus pieteikties stipendijas s

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums