Iedzīvotāji veido savu vidi

Atjaunota Saunas pagasta Betišķu kapsētas kapliča

Saunas pagasta iniciatīvas grupa „Mūžības avots” darbojas no 2010.gada, piedalījusies dažādos Viduslatgales pārnovadu fonda izsludinātajos mazo grantu projektu konkursos, meklējot aizvien jaunus kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas veidus.

Tā kā Saunas pagasta Betišķu apdzīvotā vieta laika un notikumu gaitā palikusi mazapdzīvota, tad arī tur esošā Betišķu kapsēta bija kļuvusi daļēji aizmirsta. Attālākās pilsētās dzīvojošie kapsētā dusošo radinieki laiku pa laikam ieradās sakopt savu bijušo radinieku un kaimiņu kapu kopiņas, bet kapliča vienmēr palika otršķirīgā lomā. Kolhozu gados celtās kapličas logi bija nolietojušies, krāsojums izbalējis.

Lai veicinātu mainīt iedzīvotāju attieksmi pret kapliču kā vienu no kapsētas svarīgākajiem elementiem, iniciatīvas grupai „Mūžības avots” radās iecere meklēt finansējumu kapličas remontam un startēt Viduslatgales pārnovadu fonda izsludinātajā mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2022”. Kaut arī naudas summa projekta ietvaros nebija pietiekama visu vajadzību apmierināšanai, bet, piesaistot brīvprātīgo darbu un Saunas pagasta un privātpersonu līdzfinansējumu, izdevās veikt daļu no nepieciešamajiem darbiem. Nomainīti kapličas logi, nobalsināti griesti, atjaunots ieejas durvju krāsojums, iegādāts ārdurvju jumtiņš un grīdas paklājs.

Galarezultāts iepriecina arī tajā ziņā, ka tika gūts cilvēku atbalsts ar padomu un iejūtību. Īpaši liels paldies par sirsnīgu attieksmi, praktiskiem padomiem un palīdzību SIA „EVRO WOOD” Preiļos. Logu apdari ar saviem materiāliem veica Jāzeps Mičulis no Preiļu pagasta Litavniekiem, transporta pakalpojumus nodrošināja Roberts Čingulis no Saunas pagasta Gižiem. Liels paldies Saunas pagasta pārvaldes vadītājai Mārai Pudnikai par pretimnākšanu un sapratni līdzfinansējuma meklējumos. Gan cenu aptaujas process, gan dažādi ar apziņošanu un informāciju saistīti pakalpojumi notika sadarbībā ar Saunas pagasta bibliotēkas vadītāju Ināru Pauniņu. Pateicība visiem tiem, kuri juta līdz, bet savu cienījamo gadu dēļ nevarēja palīdzēt praktiski.

Ar katru paveikto darbu varēja redzēt, cik daudz vēl vajadzību un veicamo darbu: jāatjauno kapu ieejas celiņš no kapsētas vārtiem līdz kapličai, jāatrisina ūdensapgādes jautājums, jāiegādājas jauni kapličas interjera priekšmeti, Darbu gaitā radusies arī doma iedzīvināt senas Betišķu kapsētas tradīcijas – Maija dziedājumi kapsētā un Dvēseļu dienas aizlūgumi par mirušajiem.

Tādēļ arī lūgums visiem, kuriem ir interese un vēlēšanās palīdzēt iniciatīvas grupai – atcerieties, ko jums ir stāstījuši jūsu bijušie radinieki, paziņas un kaimiņi gan par kapsētas vēsturi, gan kopīgām kapsētas sakopšanas talkām. Bez tam mēs visi kopā varētu apkopot kapsētā apbedīto cilvēku biogrāfiskos datus un izveidot savu Betišķu kapsētas vēstures grāmatu. Meklējiet fotogrāfijas vecos albumos, pierakstiet atmiņu stāstījumus. To visu varētu apkopot, nokopēt un tml. Ar jebkuru ieceri un vajadzību varat griezties Saunas pagasta pārvaldē, rakstīt uz e-pastu anna.lasmane2022@inbox.lv vai arī apdomāt savas atmiņas un pastāstīt Betišķu kapsētas tuvīno māju iedzīvotājiem.

Paldies Viduslatgales pārnovadu fondam par iedzīvotāju rosināšanu daudziem labiem darbiem! Paldies Preiļu novada pašvaldībai par spēju ieraudzīt vajadzības un piešķirt līdzekļus tām iecerēm, kuras dod ilglaicīgu ieguvumu!

Projekta „Betišķu kapsētas kapličas remonts” vadītāja Anna Lasmane

 

Jumtiņš virs ieejas durvīm


Dienvidu puses logs


Kapličas iekšskats

 

Kapliča 2022. gada rudenī

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Piepildīt sapni 2024

Mūzikas nodarbības, futbola spēles treniņi, divritenis, planšete, silto smilšu nodarbības, ABA terapija, mēbeles mācībām – tie ir daži no šī gada bērnu ar

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums