Iedzīvotāji veido savu vidi

Apstiprināti Mazo grantu projekti Viduslatgalē

2023. gada projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi” ir noslēdzies. Ir apstiprināti 18 projekti Preiļu novadā par kopējo finansējumu 11196, 61 eur. Un 8 projekti Līvānu novadā par kopējo summu 4922,72 eur.

Diviem projektiem tika piešķirta tikai daļa no pieprasītā finansējuma, jo ne visi projektu pieteicēji pretendēja uz maksimāli pieejamo granta summu.

Projektu īstenošanas laiks no 24.04.2023. līdz 31. 10.2023.

2023. gadā atbalstīto projektu vidū ir trīs, kas vērsti uz latgaliskās identitātes un valodas izkopšanu, vairāki uz vides labiekārtošanu un sakopšanu, vismaz 5 publiski pasākumi ar plašu sabiedrības iesaisti, trīs projekti vērsti uz kultūras mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu, vairāki ietver jaunu atpūtas vai vides objektu uzstādīšanu, viens uz jaunu tērpu šūdināšanu folkloras kopai.

Projektu pieteikumus izvērtēja komisija 5 cilvēku sastāvā, t.sk. pārstāvji no Preiļu un Līvānu novada pašvaldībām. Projekti tika vērtēti pēc 7 administratīvajiem kritērijiem un 7 kvalitātes un finanšu kritērijiem, kas norādīti nolikuma 31. un 33. punktā. Finansējuma piešķiršanā tika ievērota taisnīga un proporcionāla sadale starp pilsētu un pagastiem – pēc iespējas no katra pagasta atbalstot vismaz vienu projektu un vismaz 2 projektus no katras pilsētas.

Projektu finansētāji Preiļu un Līvānu novadu pašvaldības. Projektu ieviesējs nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”. Projektu īstenotāji novadu biedrības un iedzīvotāju iniciatīvas grupas.


Preiļu novada projekti:

B-a “Neaizmirstule” “Lobi dorbi var byut leli un mozi“Aglonas pag. 700,00 EUR
IG Aija Bitina “Vārkavas baznīcas vizītkarte”Upmalas pag.700,00 EUR
B-a “Galēnu pagasta sieviešu sociāli-ekonomisko aktivitāšu centrs “Mozaīka”“Atvērto Baznīcu diena un baznīcu nakts Vidusmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcā” Galēnu pag. 700,00 EUR
Biedrība “Sabiedriskais centrs “Aizkalne”“Rožu dārza svētki Jasmuižā”Aizkalnes pag. 700,00 EUR
IIG Ilze Piskunova Vides objekta izveide Silajāņu pagastā “Sylajuoņu keramika” Silajāņu pag. 570,00 EUR
Biedrība “Likteņa ceļš” “Iededz sveci piemiņai”Preiļi 648,58 EUR
Biedrība “Saulrozītes” “Sīļukalna pagasta sporta laukuma labiekārtošana”Sīļukalna pag. 602,00 EUR
Galēnu Kultūrvēstures biedrība "Vides dizaina uzlabošana.Roberta Mūka muzeja Galēnos ēkas un ieejas atpazīšana un nolasīšana Galēnu ciema vidē" Galēnu pag. 338,80 EUR
Saunas pag.biedrība sabiedriskais centrs “Nianse” "Saunas pagasta etnogrāfiskā ansambļa “Naktineica” 70 gadu jubilejas pasākums-folkloras kopu sadziedāšanās “Cik jauki vosor’s laiceņā”” Saunas pag. 700,00 EUR
IIG Ilga Kodore “Metāla arkas uzstādīšana Riebiņu parkā uz saliņas” Riebiņu pag. 621.00 EUR
Pelēču pamatskolas skolēnu dome "Veselība un fiziskās aktivitātes Pelēčos" Pelēču pag 700,00 EUR
Sanita Anspoka "Zemeņu festivāls" Saunas pag. 700,00 EUR
Riebiņu novada biedrība ‘’Atspulgs L’’ ‘’Atliksim ikdienas steigu!’’ Riebiņu pag. 520,33 EUR
IG “Aglonas radošie jaunieši” Velosporta svētki “Ar veļiku pa Aglyunu - 2023” Aglonas pag. 700,00 EUR
Vecāku biedrība “Pūces māja” “Kāpsim augstāk”Vārkavas/Upmalas pag. 700,00 EUR
Biedrība “Mēs-bibliotēkai” “Soli pa solim uz priekšu” Preiļi 700,00 EUR
Biedrība “Moskvinas vecticībnieki” “Moskvinas vecticībnieku dievnama teritorijas apzaļumošana” Preilu pag. 465,90 EUR
Biedrība”Preiļu NVO centrs" “Biedrības Preiļu NVO centrs” attīstības stratēģijas izstrāde organizācijas efektīvai un ilgspējīgai darbībai” Preiļi 430,00 EUR

Līvānu novada projekti:

Biedrība “Baltā māja” “Atbalsts līdzcilvēkiem” Līvāni 700,00 EUR
IIG “Mēs Sutriem” “Pa Sutru pagasta krucifiksu ceļu” Sutru pag. 352,51 EUR
IIG Rožupes pamatskolas folkloras kopa “Rūžupeite” “Aušanas amata iepazīšana” Rožupes pag. 700,00 EUR
IG “Kultūras vērtību glabātāji” "Līvānu novada amatiermākslas kustības līkloči toreiz un tagad” Līvāni 700,00 EUR
IIG Skolēnu vecāki "Par zinošiem vecākiem!" Līvāni 450 ,00 EUR
IIG “Mēs - jersikieši” "Jersikas ģimenes var!" Jersikas pag. 620,21 EUR
Biedrība “Riktīgi NAISS” "Latgaliskums, kas rit jaunatnes dzīslās" Līvāni 700,00 EUR
Bīdreiba “LVC” "Rudzātu pogosta puorsokys maļavuojamuo gruomota" Rudzātu pag. 700,00 EUR


Iesaki draugiem:   Draugiem.lv