Iedzīvotāji veido savu vidi

Aglonas velomīļi aicina!Aglona aicina velosporta pārstāvjus augusta beigās piedalīties pasākumā “Ar veļiku pa Aglyunu”, kas notiek jau trīspadsmito reizi.

Jau visas vasaras garumā var just, ka vietējie riteņbraucēji gan lieli, gan mazi gaida šo pasākumu un gatavojas tam, jo ik pa brīdim kāds ar riteni izbrauc iepriekšējo gadu trases vai pagalmos trenējas savu radīto šķēršļu joslas izbraukšanā.

Nu ir pēdējais laiks arī pārējiem sasparoties un pieņemt lēmumu par piedalīšanos velosporta svētkos Aglonā, tāpēc ikviens - liels un mazs, katrs kas prot un mīl mīt pedāļus, tiek aicināts augusta pēdējā sestdienā – 31. augustā- svinēt tautas velosporta svētkus “Ar veļiku pa Aglyunu”, visiem piedaloties veloparādē, lielākiem velobraucējiem izjūtot sacensību garšu tautas trasē (ap 15 km) un meistarklasē ( ap 32 km), kā arī mazākiem velomīļiem izmēģināt savu veiklību šķēršļu joslas pārvarēšanā, bet komandām startējot kombinētajā stafetē. Velomaratona trase būs gan pa asfaltētu, gan grants ceļu, meža celiņiem un takām. Sacensības notiks individuāli un komandās.

Pēc sacensībām visi dalībnieki tiks cienāti ar gardu zupu.

Lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu un velosporta daudzveidību, ar saviem paraugdemonstrējumiem uzstāsies triāla klubs „Karters” un Preiļu novada bērnu un jauniešu skolas audzēkņi. Pasākumā būs arī citi pārsteigumi. Velodienas izskaņā tiks sumināti uzvarētāji, mazi un lieli veiksmīgākie velopedāļu minēji.Savukārt zaļumballē ikviens varēs izpriecāties līdz rītausmai.

Būsim pateicīgi, ja dalībnieki pieteiksies līdz 30.augustam plkst.17.00 elektroniski vai telefoniski: iaglona@inbox.lv; mob.29285185, tiks nodrošināta iespēja reģistrēties dalībai jebkurā no aktivitātēm arī uz vietas sacensību dienā.

Dalība pasākumā ir bez maksas.

Aicinām pieteikties arī brīvprātīgos, kas var palīdzēt sacensību dienā un uzņemties trases tiesneša pienākumus vai arī kādus citus pienākumus, kurus uzticēs sacensību organizatori.

Aglonas pagasta vietējo iedzīvotāju grupa „Velomīļi” sadarbībā ar nevalstiskā sektora organizācijām – nodibinājumu „Trakie bebri” un Aglonas novada biedrību „Neaizmirstule” šogad ir veiksmīgi startējusi vairākos mazo grantu projektos un piesaistījusi līdzekļus ikgadējiem tautas velosporta svētkiem “Ar veļiku pa Aglyunu”.

Šis pasākums tiek rīkots pateicoties:

1. Viduslatgales pārnovadu fondam, kurš 2019. gadā sadarbībā ar Aglonas, Preiļu, Līvānu un Vārkavas pašvaldībām rīkoja projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2019″, kurā guva atbalstu VIIG „Velomīļi” iesniegtais projekts (līguma Nr. MG 19/30).

2. Aglonas novada domei, kur projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli”atbalstīts VIIG „Velomīļi” iesniegtais projekts (līguma Nr. 2019-298)

3. ASV vēstniecībai, kur Latvijai rīkotajā grantu konkursā atbalstu guva nodibinājuma „Trakie bebri” un Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” iesniegtais projekts (līgums parakstīts 01.08.2019.)

4. Eiropas sociālais fonda finansētajam Aglonas novada domes projektam 9.2.4.2./16/I/002 ″Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā”.
Paldies arī citiem atbalstītājiem: SIA „Eltex”, AS LVM, VAS CSDD, Izglītības un inovāciju centram „Lode” un citiem, kas ar brīvprātīgo darbu vai ziedojumu ir palīdzējuši tapt šim pasākumam.


Svinēsim velosporta svētkus „Ar veļiku pa Aglyunu” kopā!

Pasākuma programma.

Pulcēšanās vieta: Aglonas estrādē


  • No plkst. 12.00-13.00 dalībnieku reģistrācija (Aglonas estrāde)
  • No plkst. 13.05 -13.15 Velodienas atklāšana (Aglonas estrāde)
  • No plkst. 13.15 -13.45 Veloparāde pa Aglonas ielām (Somersetas, Kalnu, Krāslavas ielas līdz starta vietai krustojumā uz Dagdas ceļa)
  • No plkst. 14.00 Velomaratons ( ~ 15 km ) (krustojumā uz Dagdas ceļa)
  • No plkst. 14.05 Velomaratons (~ 32 km) (krustojumā uz Dagdas ceļa)
  • No plkst. 16.15 Kopējs zupas katls (Aglonas estrāde)
  • No plkst. 16.00 Šķēršļu joslas bērniem (atraktīvās atpūtas centra pludmale pie Aglonas estrādes)
  • No plkst. 17.15 (orientējoši) Kombinētā stafete (atraktīvās atpūtas centra pludmale pie Aglonas estrādes)
  • No plkst. 18.00 Triāla kluba „Karters” šovs un apbalvošana (Aglonas estrāde)
  • No plkst. 22.00 Zaļumballe 

Trase – 32 km ( dabā trase var atšķirties, jo tā ir ne tikai pa ceļiem, kas norādīti kartē, bet būs arī pa meža takām un pļavām). Tāpēc aicinām dalībniekus sekot norādēm, kas būs uzstādītas trasēs.

https://balticmaps.eu/lv/c__3012798.07

Trase – 15 km dabā trase var atšķirties, jo tā ir ne tikai pa ceļiem, kas norādīti kartē, bet būs arī pa meža takām un pļavām). Tāpēc aicinām dalībniekus sekot norādēm, kas būs uzstādītas trasēs.

https://balticmaps.eu/lv/c__3009942.83

Sacensību organizatori –
Aglonas pagasta iedzīvotāju inciatīvas grupa „Velomīļi”Iesaki draugiem:   Draugiem.lv