Iedzīvotāji veido savu vidi

2022. gadā īstenoto pašvaldības mazo grantu projektu noslēguma pasākums

2023. gada 12. janvārī plkst. 15:00 Līvānu un Preiļu novada iedzīvotāji – mazo grantu projektu īstenotāji tikās Preiļu novada Saunas pagasta Prīkuļos, lai rezumētu paveikto un nosvinētu teicami īstenoto projektu rezultātus. 2022. gadā ir īstenoti 19 projekti Preiļu novadā un 11 projekti Līvānu novadā. Ir izdarīts liels darbs ar iedzīvotāju brīvprātīgā darba un pašvaldības finansējuma atbalstu: laboti kapu žogi, atjaunoti krucifiksi, iekārtotas un apzaļumotas teritorijas, iekārtotas vairākas atpūtas vietas pagastu ļaudīm, iegādātas lietas saviesīgu vakaru un kopienas pasākumu organizēšanai - gaismas virtenes, ugunskura vietas, soli, krēsli, ir labiekārtotas kopienu telpas, notikuši ģimeņu pasākumi, vietējās nozīmes kultūras sarīkojumi un amatu meistarklases, mācības un pieredzes apmaiņas brauciens.

Projektus īstenoja 10 biedrības un 20 iedzīvotāju iniciatīvas grupas.

Pasākumā bijušajā Priekuļu pamatskolā pulcējās vairāk kā 60 projektos iesaistīto dalībnieku. Paldies vārdus teica gan pašvaldību pārstāvji, gan Viduslatgales pārnovadu fonda vadītāja. Sveicienus mūzikā baudījām no Līvānu trio un Saunas pagasta folkloras kopas “Golūda”. Kā jau svētkos pieņemts, baudījām arī kliņģeri un sildošus dzērienus. Priekuļu skola kā tikšanās vieta nebija izvēlēta nejauši, skolas telpās saimnieko sabiedriskais centrs “Nianse”. Biedrība īstenoja finansiālā ziņā pašu mazāko projektu, jo ļoti skaidri zināja, kam nauda nepieciešama. Projekta autori vēlējās iedzīvināt bijušās skolas zāli kā vietējās kopienas saviesīgo pasākumu telpu, un labiekārtojot to, uzšūt aizkarus. Projekta īstenotājiem tas izdevies lieliski, un arī 2023. gads iesācies kā teicams ieceres turpinājums – abu novadu ļaudis ar savām balsīm un smiekliem, un laba vēlējumiem to ieskandināja un iesildīja nākamajiem saietiem. Lai top!

2023. gada martā tiks izsludināts šī gada mazo grantu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi”, informācija būs gan pašvaldību mājas lapās, gan Viduslatgales pārnovadu fonda mājas lapā.

      

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Piepildīt sapni 2024

Mūzikas nodarbības, futbola spēles treniņi, divritenis, planšete, silto smilšu nodarbības, ABA terapija, mēbeles mācībām – tie ir daži no šī gada bērnu ar

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums