Fonda darbība

Fonda darbība

VLPF darbības virzieni ir:

 • iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana;
 • bērnu vispusīga attīstība un veselības nodrošināšana un uzlabošana;
 • uzņēmējdarbības attīstība; atbalsts dažādām sociālajām grupām;
 • labdarības akciju organizēšana.2016. gadā paveiktie darbi:

 • Projekta „Brīvprātīgais darbs - tavs veiksmes pakāpiens” ietvaros notika Labdarības skolas pasākumi Sutru, Rušonas un Pelēču pamatskolās.
 • " Februārī tika noslēgts projekts ”Prieks par Brīvu!”, ko finansēja Kultūras ministrija. Projekta aktivitātes bija vērstas uz jauniešu darbību un brīvprātīgā darba popularizēšanu. Projekta rezultātā tika ieviestas brīvprātīgā darba grāmatiņas Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas jauniešu brīvprātīgā darba uzskaitei.
 • Februārī tika izsludināta labdarības akcija "Piepildīt sapni" bērniem ar īpašām vajadzībām. Tika piepildīti 15 bērnu sapņi. Jūlijā notika noslēguma pasākums Riebiņos. Kopējā ziedojuma summa šai akcijai 2628,88 EUR.
 • Martā uzsākām līdzdalības projekta "Pavasara diena gadu baro" īstenošanu. Projektā kopumā 76 maznodrošinātās ģimenes no 5 novadiem saņēma sēklas un stādāmo materiālu , lai nodrošinātu savu ģimeni ar pārtiku un mācītos dalīties ar citiem. Projekta ietvaros notika izglītojošs brauciens ģimeņu bērniem uz Kārsavas novada Mežvidu pagastu, augustā – dārzeņu konservēšanas nodarbība ģimenēm, septembra beigās noslēguma pasākums Riebiņos.
 • Lieldienās un Ziemassvētkos Borisa un Ināras Teterevu atbalstītā projekta „Svētku pakas sirmgalvjiem” ietvaros tika sagatavotas un izdalītas 620 paciņas veciem un vientuļiem cilvēkiem no visas VLPF darbības teritorijas.
 • Aprīlī tika izsludināts Mazo grantu projektu konkurss "Iedzīvotāji veido savu vidi", tika saņemti 32 un atbalstīti 24 projektu pieteikumi, ko finansēja Preiļu, Līvānu, Aglonas, Vārkavas pašvaldības.
 • Aprīlī Riebiņos notika fonda rīkotais pateicības pasākums „Labs darbs divus mūžus dzīvo”. Pasākuma laikā tika cildināti 25 novadu iedzīvotāji par nozīmīgu ieguldījumu brīvprātīgajā darbā un nesavtīgu devumu sabiedrībai. Tika godināti 2014./ 2015. gada 32 lielākie Ziedotāji, kuri ziedojuši 100 un vairāk EUR fonda labdarības projektu īstenošanai.
 • Maijā no 2015. gadā Labdarības Bumbu rallijos savāktajiem līdzekļiem tika noorganizēts Mini Ideju konkurss "Krāsainas Bumbas dod iespēju jauniešiem!" , kurā tika iesniegti 14 projekti un atbalstīti 12 projekti. Projektu kopējā summa 1250 EUR.
 • Maijā un jūnijā tika vākti ziedojumi Vītoliņu ģimenei no Preiļu novada, kurai nodega ģimenes māja. Tika saziedoti 341,99 EUR.
 • Jūlijā tika izsludināta ziedojumu vākšana Preiļu pils atjaunošanai. Augustā leļļu festivāla laikā logu un durvju atjaunošanai tika saziedoti 2771,31 EUR , ziedojumi no privātpersonām sastāda 1155,57 EUR.
 • Augustā tika izsludināta pieteikšanās Preiļu novada stipendijām. Rezultātā pieteicās 7 pretendenti , līgumi noslēgti ar 5 studējošajiem. Stipendiju fonds 18000 EUR.
  Jūlijā un augustā fonds rīkoja Labdarības Bumbu ralliju, kas notika Līvānos, Vārkavā un Preiļos, saziedotie līdzekļi tika novirzīti Mini ideju konkursam jauniešiem, kas tiks īstenoti 2017.gadā. Tika pārdotas 1092 biļetes par kopējo summu 1938 EUR.
 • Oktobrī notika trešās Lūgšanu brokastis, kurās piedalījās 215 dalībnieki, pasākuma tēma bija „Labdarība un žēlsirdība”. Tika saziedoti 3960 EUR . Saziedotie līdzekļi tiks novirzīti iedzīvotāju atbalstam , kurus skārušas dažādas nelaimes Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novados.
 • Oktobrī no saziedotajiem līdzekļiem tika piešķirtas mācību stipendijas mākslā un mūzikā 24 bērniem no visām Fonda teritorijas pašvaldībām. Sporta skolu audzēkņi stipendijas saņems 2017. gadā.
 • Novembra beigās pēc Preiļu novada domes lūguma un sadarbībā ar Īrijas Latvijas Tirdzniecības Kamera (ĪLTK), tika uzsākta ziedojumu vākšana Preiļu slimnīcas Dzemdību nodaļas atbalstam. Tika saziedoti 555 EUR.
 • No iepriekšējā gada Lūgšanu brokastu ziedojumiem visa gada garumā katrā novadā notika pasākumi ar devīzi „Mūžs ziedots darbam”, kas veltīti senioriem. Notika 5 pasākumi.


2014.gadā paveiktie darbi:

 • Februārī tika noorganizēta labdarības akcija "Iedegsim svecīti labestībai", kur tika savākti ziedojumi, sagatavotas un izdalītas 600 paciņas veciem un vientuļiem cilvēkiem no visas VLPF darbības teritorijas.
 • Aprīlī tika izsludināts mazo grantu projektu konkurss "Iedzīvotāji veido savu vidi", saņemti 33 pieteikumi un atbalstīti 22 projektu pieteikumi, ko finansēja Preiļu, Līvānu, Aglonas, Vārkavas pašvaldības.
 • 16.maijā notika akcijas "Piepildīt sapni" noslēguma pasākums - kā rezultātā tika piepildīti 26 sapņi bērniem ar īpašajām vajadzībām.
 • Jūlijā piedalījāmies ar fonda reklāmu stendu un priekšnesumiem Preiļu novada svētkos.Tika rīkoti vairāki fonda atpazīstamības pasākumi Aglonas pagastā, Pelēču pagastā, Vārkavas pagastā, Galēnu pagastā.
 • 24.oktobrī notika pirmās Lūgšanu brokastis Preiļos. Ziedojumu mērķis bija - Krietnās daudzbērnu ģimenes. 2015.gada maijā tiks rīkots pasākums šīm ģimenēm.
 • Novembrī VLPF uzraudzības padome piešķīra 21 mūzikas un mākslas skolu audzēknim, pirmās mācību stipendijas mūzikā un mākslā.

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Piepildīt sapni 2024

Mūzikas nodarbības, futbola spēles treniņi, divritenis, planšete, silto smilšu nodarbības, ABA terapija, mēbeles mācībām – tie ir daži no šī gada bērnu ar

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums