Iedzīvotāju forumi

Atskats uz Iedzīvotāju II forumu


Otrais iedzīvotāju forums, ko rīkoja Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar Līvānu novada pašvaldību šogad notika Līvānu novadā, uz kuru pulcējās pašvaldības pārstāvji, novada uzņēmēji, pedagogi, pensionāri, jaunieši, sabiedrības grupu pārstāvji , ka arī pārstāvji no citam Viduslatgales pārnovadu fonda teritorijas pašvaldībām. Foruma darbs noritēja trijos posmos. Vispirms visi strādāja kopā, pēc tam -- mazākās darba grupās, bet , noslēdzoties forumam, atkal sanāca kopā uz gala ziņojumu un rezultātu apkopošanu.
Foruma dalībniekus sveica Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods. Sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Kraukle bija sagatavojusi prezentāciju par novada iedzīvotāju līdz šim paveikto. Iedzīvotāji aktīvi darbojas sava novada attīstībā, iesaistoties dažādos projektos, - sakopuši un labiekārtojuši apkārtējo vidi, izveidojuši sporta laukumus, organizē dažādas kultūras un sporta aktivitātes. Arī forums bija sarīkots ar domu, lai pārrunātu, kas vēl darāms novadā, ko iedzīvotāji gribētu un ko viņi paši gatavi izdarīt lietas labā.
Dalībnieki strādāja piecās darba grupās. Sociālās, vides un drošības jomas grupu vadīja novada domes sociālā dienesta darbiniece Olita Bidzāne. Uzņēmējdarbības un nodarbinātības grupu vadīja inženiertehnoloģiju un inovāciju centra vadītāja Zane Gaiduka. Grupu, kurā tika pārrunāti jautājumi par pašvaldības, nevalstisko organizāciju un uzņēmēju sadarbību, vadīja domes administrācijas pārstāve Indra Upeniece. Jauniešu un izglītības jautājumu grupu vadīja Līvānu bērnu un jauniešu centra vadītāja Zane Praņevska un izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece. Kultūras, sporta un tūrisma grupas darbu koordinēja trīs vadītāji -- viens no katras jomas: kultūras centra darbiniece Kristīne Kotāne, mākslas un amatniecības centra pārstāve Inita Paegle un jaunatnes iniciatīvu centra «Kvartāls» pārstāve Mārīte Vilcāne.
Forumā dalībnieki visvairāk uzmanības veltīja uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai, ļoti daudz runāja par to, kā jauniešus radināt un mācīt uzsākt savu uzņēmējdarbību. Tika izteiktas idejas jauniešiem biežāk tikties ar uzņēmējiem, kas stāstītu par savu pieredzi, kā uzsākt uzņēmējdarbību, iepazīstināt ar saviem uzņēmumiem un reālo darba situāciju.


Daudz tika runāts arī par jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām laukos, par sociālo jomu. Novadā ir daudz vecu cilvēku, kas ir vientuļi vai arī ar īpašām vajadzībām, tāpēc būtu vajadzīga mobilā vienība vai transports, lai viņi varētu nokļūt pagasta centrā vai pilsētā ikdienišķu jautājumu kārtošanai. Foruma dalībnieki pārrunāja arī par sociālajiem jautājumiem, par to, ka būtu jāpievērš uzmanība tām ģimenēm ar bērniem, kas nemēdz griezties pēc palīdzības sociālajā dienestā, bet tām tāpat klājas grūti.

Līvānu novadā ir ļoti daudz sabiedrisko organizāciju, bet katra no tām strādā pati par sevi, savā starpā maz sadarbojas, nav kopējas strādāšanas sajūtas, nenotiek koordinēšana. Foruma gaitā izskanēja doma, ka vajadzētu koordinatoru, kas apzinātu novada sabiedriskās organizācijas un mēģinātu tās rosināt kopīgiem darbiem.
Par šiem un citiem jautājumiem forumā uzstājās uzņēmēji Marika Rudzīte-Griķe, Gatis Pastars, pašvaldības pārstāve Valija Ruisa, nevalstisko organizāciju pārstāvis Artis Utināns.


Forumā šoreiz tika apspriesti lielāki un dziļāki jautājumi - ļoti labas lietas, par ko jāaizdomājas un kam jāpievērš liela uzmanība, pēc foruma atzina Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Valija Vaivode.

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv