Aktīvo iedzīvotāju fonds

Ziedotāju aplis 2023

Aicinām biedrības vai iedzīvotāju iniciatīvas grupas iesniegt idejas ziedojumu piesaistei pasākumā “Ziedotāju aplis”

Kas ir Ziedotāju aplis? Tas ir pasākums, kurā Viduslatgales pārnovadu fonds aicina apkaimes iedzīvotājus klātienē ziedot naudu trim projektiem.

Kad un kā tas notiks? Ziedotāju aplis notiks 2023. gada marta nogalē. Tajā trīs projektu autori prezentēs savu ieceri, bet pēc tam klātesošie ziedotāji dos projektiem savu ieguldījumu. Idejas pieteicējiem jābūt gataviem piedalīties un uzstāties!

Vai tāds Ziedotāju aplis ir jau noticis? 2021. gada 23. septembrī notika pirmais Ziedotāju aplis Preiļos. Savu ieceri pieteica trīs biedrības. Rezultātā tika savākts ziedojums, lai īstenotu trīs lieliskas idejas. Preiļu parkā izveidoja rododendru audzi politiski represētajiem novada iedzīvotājiem, papildinātu t.s. Futbola ielu ar lielformāta baneri, izveidoja baneri un kalendāru ar Galēnu muižu.

Kādiem jābūt projektiem? Viena ieceres īstenošanai vēlamā minimālā summa ir 600 eiro, taču iecerei jābūt elastīgai. Pasaules un Latvijas kolēģu pieredze rāda, ka Ziedotāju aplī var savākt vairāk vai mazāk nekā nepieciešams. Tātad svarīgi, lai projektu var īstenot mazākā vai lielākā apjomā (termiņš, dalībnieku vai objektu skaits utt.). Saturiski projekti nav ierobežoti – tie var būt gan pasākumi, gan objektu izveide, gan darbības atbalsts. Īpaši rosinām izmantot skatuvi, lai vairotu izpratni par savas organizācijas vai ieceres ilgtermiņa darbību un gūt tai finansiālu atbalstu. Vēl ir svarīgi, lai projekti nav pārāk lokāli – pat ja tas notiks vienā konkrētā ciemā vai pilsētā, tam ir jābūt saprotamam un saistošam arī cilvēkiem, kuri tur nedzīvo. Projektu īstenošanas periods ir 2023. gada beigas.
Par ieceri un tās atbilstību Ziedotāju apļa formātam vislabāk konsultēties pirms iesniegšanas.

Kas un kad var iesniegt projektu? Iesaistīties var gan biedrības, gan iedzīvotāju iniciatīvas grupa (vismaz 2 cilvēki). Projekta ieceri jāīsteno Viduslatgales pārnovada fonda darbības teritorijā – Preiļu vai Līvānu novadā. Piedāvājums jāiesūta pa e-pastu: vlpf@inbox.lv līdz 2023. gada 5. februārim.

Kāda ir projektu autoru atbildība? Ziedotāju apļa pasākumā projektu autoriem arī savi atbalstītāji un draugi jāmudina iesaistīties, lai palielinātu izredzes tikt pie iecerētā rezultāta. Turklāt katram projektam ir jāizvirza viens projekta vēstnieks, kurš pasākumā uzstāsies ar aicinājumu ziedot un dos pirmo ziedojumu. Tas nevar būt projekta īstenošanā tieši iesaistīts cilvēks, bet gan drīzāk jūsu atbalstītājs.

Papildu informācija un jautājumi? Ja apsverat piedāvāt savu projektu Ziedotāju aplim, lūdzu, sazinieties ar Viduslatgales pārnovadu fondu:

Evija Gurgāne
E-pasts: vlpf@inbox.lv
Tālrunis: 28399197

Ziedotāju aplis tiek organizēts ar Norvēģijas, Lihtenšteinas, Islandes valsts finansējumu Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītajā projektā "Labdarības aplis".

Vairāk informācijas: Ziedotāju aplis kā metode ir aizgūts no Lielbritānijas organizācijas “The Funding Network”.
Ieskatu par pirmā Ziedotāju apļa Preiļos pasākuma norisi var gūt video:

https://www.youtube.com/watch?v=W7Y6Evb4iJo&t=27s

Informācija par pirmo ziedotāju apli Viduslatgalē 2021.gada 23. septembrī:

https://www.vlpf.lv/aktivo-iedzivotaju-fonds/pirmais-ziedotaju-aplis-viduslatgale-1

https://www.vlpf.lv/jaunumi/pirmais-ziedotaju-aplis-viduslatgale

Projekta piedāvājuma veidlapa šeit:

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Piepildīt sapni 2024

Mūzikas nodarbības, futbola spēles treniņi, divritenis, planšete, silto smilšu nodarbības, ABA terapija, mēbeles mācībām – tie ir daži no šī gada bērnu ar

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums