Aktīvo iedzīvotāju fonds

Viduslatgales pārnovadu fonds uzsāk ilgtermiņa projekta "Labdarības aplis" īstenošanu

Viduslatgales pārnovadu fonds ir viena no 27 Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kura īstenos demokrātijas kultūru stiprinošas aktivitātes, pateicoties Norvēģijas, Lihtenšteinas un Islandes valsts finansējumam.
Mūsu projekta "Labdarības aplis" mērķis ir veicināt un popularizēt kopienu filantropiju Viduslatgalē. Aktivitātes ir vērstas uz iedzīvotāju skaita palielināšanu labdarībā, izpratnes veicināšanu par labdarību kā būtisku elementu labklājībai, uzticamām sociālajām saitēm un taisnīgai, solidārai sabiedrībai.
Projekta aktivitātes ir :

  • mecenātu vakari,
  • izglītojošie semināri uzņēmējiem par korporatīvo sociālo atbildību,
  • mākslas un mūzikas skolas audzēkņu mākslas darbnīcas labdarībai,
  • labdarības koncerti, 
  • kampaņas pilsoniskās sabiedrības organizācijas atpazīstamībai un ziedojumu piesaistei,
  • informatīvā kampaņa par labdarību Viduslatgalē,
  • lauku labumu brīvbodes kopienu saišu stiprināšanai 
  • informatīvi semināri filantropijas darba un tradīciju veicināšanai. 

Projekta īstenošanas rezultātā būs pieaudzis tādu iedzīvotāju īpatsvars, kas iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs, ziedo savu laiku un līdzekļus labdarībai un tic savai spējai ietekmēt un mainīt lēmumu pieņemšanas procesus un labvēlīgi ietekmēt kopienas dzīvi.

Projektā ir iesaistīti vairāki partneri: Preiļu novada dome, Līvānu novada dome, Biedrība "Baltā Māja",  Sabiedriskais centrs "Aizkalne", Galēnu kultūrvēstures biedrība, Sabiedriskais centrs "Smelteriešu cimdiņš", Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis".

Projekta finansējums ir 104 712, 51 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir no 1.09.2020. līdz 31. 08. 2023.

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Piepildīt sapni 2024

Mūzikas nodarbības, futbola spēles treniņi, divritenis, planšete, silto smilšu nodarbības, ABA terapija, mēbeles mācībām – tie ir daži no šī gada bērnu ar

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums