Aktīvo iedzīvotāju fonds

Saruna par kopienu filantropiju Rēzeknē

24. novembrī labdarības organizācijas “Viduslatgales pārnovadu fonds” pārstāves uzņēma Rēzeknes biedrība “Eņģeļi ar mums”, kas apvieno ģimenes no pilsētas un novada, kuras audzina bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām.

Organizācijas un pašvaldības pārstāvji tikās, lai runātu par labdarības darba izaicinājumiem un iespējām, ko tā paver, par sabiedrības attieksmi pret līdzcilvēku vajadzībām un interesi atsaukties labdarības aicinājumiem.

Diskusijas iniciators bija nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”, kurš jau kopš 2013. gada darbojas Preiļu un Līvānu novados ar mērķi stiprināt vietējo kopienu caur labdarību un ziedojumu piesaisti. Nodibinājums administrē ziedotāju finansētās stipendiju programmas abu novadu bērniem un jauniešiem, Preiļu un Līvānu pašvaldību grantu programmu iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai, palīdzības sniegšanu nelaimē un grūtībās nonākušiem, palīdzību Ukrainas bēgļiem, kas uzturas Preiļu novadā, kā arī sniedz atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām.

Nodibinājuma galvenais darbības virziens ir labdarība, kamēr biedrība “Eņģeļi ar mums”, kura dibināta 2010. gadā, darbojas bērnu ar īpašām vajadzībām un viņu vecāku atbalstam pilnvērtīgai dzīvei sabiedrībā. Līdz ar to ziedojumu piesaiste un labdarība ir viens no ceļiem, kā uzrunāt sabiedrību, palīdzēt saviem biedriem un arī dot iespēju saviem biedriem – ģimenēm būt ārpus sava loka, iziet sabiedrībā un jā – arī uzdrīkstēties runāt par sevi, parādīt sevi un lūgt palīdzību sev.

Viduslatgales pārnovadu fondam ir bagāta pieredze gan ziedojumu piesaistē no iedzīvotājiem un uzņēmējiem, gan labdarības akciju un kampaņu rīkošanā. Pasākuma dalībnieki, noklausoties Fonda valdes locekles Evijas Gurgānes stāstīto, pauda izbrīnu, ka labdarības darbs izklausās pat viegls, “nauda pati krīt rokās”. Tomēr ir svarīgi saprast, ka tas ir garu darba gadu rezultāts, kas vainagojies ar organizācijas atpazīstamību un reputāciju. Iedzīvotāji uzticas organizācijai un arī pierod pie labdarības kā kopienas resursa.

Lai gan biedrībai “Eņģeļi ar mums” labdarība nav pamatdarbība, tomēr biedrības vadītāja Inese Muhamberga un pārstāvji dalījās ar daudziem patiesi iedvesmojošiem labdarības un ziedojumu piesaistes stāstiem. Ļoti veiksmīgs bijis Labdarības kiosks, kad darbnīcās vecāki ar jauniešiem gatavoja jaukas lietas, ko par ziedojumu samainīt tirdziņā. Tas gan bija izaicinājums, jo paredzēja ne tikai izliet skaistu sveci, bet arī to piedāvāt iegādāties pilsētniekiem. Brīnišķīga izvērtās labdarības akcija “Dots devējam atdodas” šā gada maijā, kuras mērķis bija novirzīt iegūtos ziedojumus biedrības telpu uzlabošanai un tehniskās bāzes papildināšanai ģimenēm, kurās audzina bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām. Izlozes laikā vairāk nekā 150 cilvēki ieguva vērtīgas balvas no akcijas atbalstītājiem.

Klātesošie dalījās arī rūgtā pieredzē, kad palīdzības lūgšana nozīmēja pastiprinātu uzmanības pievēršanu gan sev, gan bērniem un, neizbēgami, arī sabiedrības vērtējumu. Ikviens vērtējums, gan labs, gan kritisks, raisa emocijas, kuras var palīdzēt ģimenei, bet var arī radīt liekus pārdzīvojumus. Taču kā atzina klātesošās dāmas, bērnu māmiņas, šī pieredze ir tikai norūdījusi un rezultātā tikai vairojusi spēku iestāties par sevi un savu ģimeni.

Pašvaldības pārstāves stāstīja par labdarības iniciatīvām, kuras īstenotas Rēzeknē, un atzina, ka pie labdarības ir jāpierod. Ja iniciatīva ir uzsākta, pēc laika var pārliecināties, ka tai ir sekotāji. Ja labdarības akcija izrādījusies veiksmīga, cilvēki gaida nākamo un arī, lai gan piesardzīgi, kļūst atvērtāki un atsaucīgāki.

Diskusija iedvesmoja klātesošos un deva impulsu jaunām labdarības iecerēm, par spīti tam, ka šis darbs prasa drosmi, neatlaidību un skaidru motivāciju.

Tikšanos un diskusiju par labdarību finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina Viduslatgales pārnovadu fonda projekta “Labdarības aplis” ietvaros. 

Pavasarī plānotas tikšanās ar Ludzas, Krāslavas un Balvu puses organizācijām un aktīvistiem.


Iesaki draugiem:   Draugiem.lv